wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość


Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla firm

Pełna księgowość jest to najbardziej zaawansowana forma księgowości dla firm. Polega ona na prowadzeniu ksiąg rachunkowych według obowiązujących zapisów Ustawy o rachunkowości.
Do prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane: spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro, a także inne osoby prawne.
Pełną księgowość prowadzić też muszą oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

Każdy podmiot gospodarczy prowadzący księgi rachunkowe tworzy zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które obejmują:

dziennik;
konta księgi głównej;
konta ksiąg pomocniczych;
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej;
zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych;
wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).


Właściciel firmy zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, może je prowadzić we własnym zakresie, może też powierzyć ich prowadzenie wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.

Biuro Rachunkowe DP Synergia oferuje optymalne rozwiązania z zakresu księgowości dla każdej firmy niezależnie od jej formy organizacyjnej oraz formy prawnej. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu obsługi księgowej dla klientów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem firm działających na obszarach niemieckojęzycznych.
Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania, gwarantujące wysoka jakość oferowanych usług.(Stan prawny na rok 2019)


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 695 233 833

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Zaufali nam: