wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług

profesjonalne wsparcie

najwyższa jakość


Sporządzanie raportów finansowych

Przygotowanie sprawozdania finansowego to pracochłonne i zajmujące sporo czasu każdemu przedsiębiorcy zadanie. W sprawozdaniu finansowym należy przedstawić szereg informacji, które jasno i rzetelnie pokażą sytuację finansową danej firmy, jego odbiorcom. Raport finansowy jest bardzo ważnym źródłem informacji, dlatego tez musi być sporządzony z zachowaniem należytej staranności, tak by zawarte w nim dane nie budziły zastrzeżeń.

Podstawowymi cechami dobrego raportu są: :


wiarygodność (rzetelność);
zrozumiałość dla użytkowników;
kompletność;
porównywalność;
sprawdzalność;
terminowość;
ciągłość.


Sprawozdanie finansowe stanowi obecnie główne źródło informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jest praktycznym narzędziem pozwalającym na szybkie uporządkowanie i analizę informacji finansowych o danej jednostce gospodarczej. Raport powinien odpowiadać podstawowym potrzebom informacyjnym licznych zewnętrznych i wewnętrznych grup odbiorców.
Głównymi użytkownikami sprawozdań finansowych są inwestorzy oraz doradcy wykorzystujący sprawozdania przy decyzjach inwestycyjnych oraz wierzyciele wykorzystujący sprawozdania przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu bankowego, czy kontrahenci podejmujący decyzje o sprzedaży z odroczonym terminem płatności, Ze sprawozdań finansowych mogą korzystać też pracownicy i ich związki przy ocenie zdolności firmy do wypełnienia zobowiązań wobec pracowników, Raporty są też źródłem wiedzy o konkurencji. Można wykorzystać sprawozdania do oceny mocnych i słabych stron oraz strategii konkurencyjnej firmy, Ale przede wszystkim raporty finansowe są nieocenionym narzędziem dla zarządzających, przy podejmowaniu decyzji związanych z zarządzaniem firmą.
Sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jak i standardami narzucanymi przez Ustawę o Rachunkowości.


Biuro Rachunkowe DP Synergia oferuje wsparcie w zakresie sporządzania jednostkowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno zgodnie z ustawą o rachunkowości jak i wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.(Stan prawny na rok 2019)


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 695 233 833

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Zaufali nam: